quisom
   

 

La Ludoteca Margarida Bedós, la primera ludoteca de l'estat espanyol, fundada al 1980; gestiona programes i projectes, en diferents àrees, que ofereixen eines a infants i joves, amb la intenció de facilitar el procés individual de desenvolupament de competències transversal de comunicació i relació amb els altres.


La Ludoteca Margarida Bedós, atresora un gran ventall de projectes i seccions on podem trobar recursos i serveis que ocupen totes les franges d’edat des dels 0 als 30 anys.


Així doncs, la LMB, és un exemple de treball comunitari; arrelat al territori, compromesa amb la ciutadania, i proper a les necessitats de les persones; que dibuixa cercles concèntrics en la seva intervenció diària. Tenint sempre present: l’entorn (territori), el grup (els altres) y a cada individu de forma única.

 

1

 

 

Identificació de l’Entitat


Agafa el nom d’una de les seves cofundadores. El nom se li dona com a reconeixement a la seva tasca. El nom de Ludoteca és l’estendard de l’entitat que presenta el joc i la joguina com a eina de desenvolupament fonamental per a l’infant.

 


Antecedents: Breu història de la organització des del seu naixement

 

Antecedents històrics del barri


El barri de les Termes neix als anys 60, a partir d’un encàrrec del Gremi de Fabricants de Textil de Sabadell, que vol oferir habitatge a les seves treballadores i treballadors.


En aquest sentit és un barri ben planificat, format per set grups de blocs anomenats “Illes”, al centre de les quals es planificà un petit espai verd, comunitari. La plaça central del barri concentrava el comerç i l’activitat lúdica de la comunitat.


El 1974 s’inaugurà el Centre Social, i s’ubicà en uns locals cedits per l’empresa promotora dels blocs. Allà es gestionaran diferents serveis, com ara la seu de l’Associació de Veïns, que neix amb la consigna de defensar els interessos de veïnes i veïns, i demanar millores socials i urbanístiques al barri.


S’ha de tenir present, que el barri va ser viver d’activistes lligats al moviment obrer a la ciutat.


Per a tenir una visió més clara de la realitat que envoltava el naixement d’aquesta associació hem de tenir present:

  • La conjuntura de finals dels anys 70 i principis dels 80 ofereix un horitzó d’il·lusió a la ciutadania de l’estat espanyol. Després de la dictadura franquista s’obre la possibilitat de crear noves estructures organitzatives. Les associacions de veïns agafen molta força, encoratjada per la resurrecció democràtica. La participació activa de veïnes i veïns es dispara en un exercici de llibertat i responsabilitat civil.

 

  • A aquest sentiment de renovació l’acompanya una situació de caos i desestructuració dels barris, realitat que posa de manifest les necessitats en diferents àmbits relacionats amb l’ urbanisme, l’economia, la educació, la salut i els serveis.


En aquest sentit, les necessitats que intenta cobrir aquest nou recurs, a través de l’Associació de Veïns es centra en oferir a la infància del barri:

  • Un espai d’oci educatiu
  • Activitats per al coneixement de l‘ entorn
  • Suport a les famílies en el procés educatiu
  • Alfabetització i Orientació

 

Vocació de l’ entitat


Així doncs, la LMB neix a principis de 1980 amb l’objectiu d’oferir a nenes i nens del barri de Les Termes de Sabadell, un espai d’oci vinculat a l’Associació de Veïns. Creant-se així la primera Ludoteca de l’estat espanyol.


A arrel dels diferents viatges que una de les cofundadores de l’entitat (Margarida Bedós) fa a França, país on les ludoteques tenien una gran acceptació com a recurs socio-educatiu, es planteja la possibilitat d’implementar el model de Ludoteca a la intervenció amb nens fins a 12 anys.


En un inici el projecte es sustenta amb el treball voluntari dels membres de l’Associació de Veïns. Les activitats, es porten a terme a diferents espais del barri, fins que s’aconsegueix la cessió d’un, per part de l’AAVV espai per a la ubicació de l’entitat.


Per tant, els primers anys la Ludoteca era una secció de l’AAVV de les Termes. L’any 1993 es va independitzar i va crear una associació sense afany de lucre, independent de l’AAVV.

Paral·lelament, l’entitat va obrir el primer Centre de Tarda (Centre Obert) de la ciutat de Sabadell.


L’any 2003 l’entitat va obrir el primer Espai Jove (Ludojove) de Sabadell, al Centre Cívic Creu de Barberà. Aquest recurs atén joves de 12 a 30 anys.


Posteriorment, al 2011 va obrir el primer Espai Pre-jove de Sabadell que atent infant i joves de 11 a 14 anys.


L’entitat ha treballat per a donar la màxima cobertura a les necessitats de la població infantil i juvenil del territori, fet que ha provocat un creixement i evolució dels seus objectius i metodologies de treball.


En relació aquesta evolució podem trobar 4 blocs temporals que definits pel desenvolupament de major nombre de projectes i l’aparició de noves seccions a l’entitat:

 

2

El creixement exponencial de l’entitat en els últims 10 anys genera un impacte al territori que ens porta a treballar amb més de 80 famílies y 500 infants, adolescents i joves.