activitats
 

 

L’entitat s’organitza de forma piramidal i està dividida en 4 estrats diferenciats.


Cada un d’aquests desenvolupa unes funcions determinades i unes responsabilitas especifiques:


JUNTA DIRECTIVA:

 • Vetllar per la cura i el control de l’entidad i les seves seccions
 • Marcar las línies estratégiques de treball

COORDINADOR:

 • Gestió econòmica de l’entidad
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió de relacions externes i representació de l’entidad
 • Coordinació amb els responsables de cada secció
 • Planificació del Programa Educatiu de Centre
 • Supervisar el treball realitzat en cada secció
 • Vetllar per la cura i el control de l’entidad i les seves seccions

RESPONSABLE DE SECCIÓ:

 • Planificació i execució del programa d’activitats de la secció
 • Redacció i supervisió dels projectes i programes lligats a la secció
 • Planificació de les activitats de dinamizació
 • Gestió de la taula de programació
 • Vetllar per la cura i el control de l’espai
 • Acollida i atenció dels infants, adolescents, joves i famílies.
 • Resolució de consultes d’información i assessorament
 • Elaboració dels continguts per a la difussió
 • Tasques i activitats de dinamització
 • Registre i estadística d’infants, adolescents i joves.
 • Derivació de demandes d’infants, adolescents i joves, a serveis especialitzats per a la seva resolució .
 • Seguiment de casos d’infants, aolescents i joves amb problemàtiques específiques
 • Coordinació amb educadors/es de Serveis Socials
 • Coordinació amb les entitats, col·lectius i agents educatius del territori

EDUCADORES:

 • Executar el programa d’activitats de l’espai
 • Recolçament a les programacions
 • Recolçament a la difussió
 • Vetllar per la cura i control de l’espai i els materials Recibida y atención de usuarios / as
 • Resolució de consultes d’informació
 • Actualizació periòdica de materials informatius de l’espai
 • Tasques I activitats de dinamització
 • Registre i estadística d’infants, adolescents i joves

Per altra banda cal dir, que existeixen altres estrats dins l’organització de l’entitat que es componen per:

 • Professionals de l’educació amb tasques dins els programes de reforç educatiu i suport a l’estudi.
 • Personal voluntari: realitzen tasques de suport a les activitats
 • Personal en practiques: realitzen practiques laborales, sota la supervisió d’un tutor o tutora, generalment el responsable de la secció on es realitzin les practiques.